Pasar Maluku

In 2013 werd het project ‘Molukse gemeenschap in de Wierdense samenleving’ afgesloten met een expositie ‘Dari mana datang…..’ over de Molukse gemeenschap in galerie Groot’n Jans in Wierden. De expositie is tot stand gekomen i.s.m. de Historische Kring Wederden (HKW) om de geschiedenis van de Molukse beter te belichten. Hier is ook het idee ontstaan om het verder uit te breiden door middel van een Pasar Maluku. Vanwege het succes van 2013 is er besloten om jaarlijks een Pasar Maluku te houden op de zaterdag van de Wiezo (Wierdense Zomerfeesten).

In 2017 beleeft de Pasar Maluku haar eerste lustrum en dat wordt groots aangepakt! de markt en de standhouders zijn behoorlijk uitgebreid en er zullen modeshows plaatsvinden.

De locatie is de Appelhofstraat en de Appelhofdwarsstraat en wederom i.s.m. de Historsiche Kring Wederden.

De organisatie heeft voor dit jaar een uitgebreid programma op stapel met meer kleur in zang, dans, muziek en stands met Molukse artikelen.
Voor de inwendige mens worden er diverse Molukse lekkernijen gemaakt.
Voor dit jaar hebben we gekozen om geld te genereren voor onderhoud van de Molukse kerk Eben Haezer.
Alle opbrengsten komen in zijn geheel te goede aan de Molukse kerk Eben Haezer.
De Pasar Maluku begint om 10 uur en duurt tot 17 uur.

Pasar Maluku

Dirty Daddys

Donderdag 11 juli 2019

Baby Blue

Vrijdag 12 juli 2019

Trijntje Oosterhuis

Zaterdag 13 juli 2019

Vrienden van Wiezo
  • Epicz Grafische Communicatie
  • Invent IT
  • Top-CMS
  • Bistro de Oale Ste
  • AH

De Wierdense Zomerfeesten is een initiatief van Stichting Wierden Promotion. Het ontwerp en de uitvoering van de website is een samenwerking van Epicz en Top-CMS.